Stowarzyszenie Tak, Kraków! Działamy na rzecz rozwoju miasta Krakowa!

Opis Stowarzyszenia Tak, Kraków!

I. Powstanie Stowarzyszenia

Tak, Kraków to stowarzyszenie utworzone z inicjatywy posła na Sejm RP Ireneusza Rasia . W grudniu 2011 roku zaprosił do współpracy zasłużone dla Krakowa osoby, od lat spełniające się w służbie publicznej i działające na rzecz Krakowa i jego mieszkaoców. Wśród członków założycieli znaleźli się Andrzej Gołaś prezydent Krakowa w latach 1998-2002, Józef Lassota prezydent Krakowa w latach 1992-1998, Stanisław Kracik wojewoda małopolski w latach 2009-2011, Kazimierz Barczyk przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, Bogusław Kośmider przewodniczący Rady Miasta Krakowa, Adolf Weltschek dyrektor Teatru Groteska, Bartosz Szydłowski dyrektor Teatru Łaźnia Nowa oraz przedstawiciele samorządów Krakowa i Małopolski wszystkich szczebli. Stowarzyszenie otwarte jest na wszystkich ludzi, którzy chcą zaangażowad się w działalnośd charytatywną, społeczną i kulturalną.

II. Cele stowarzyszenia

Za najważniejsze cele statut stowarzyszenia uznaje promocję Krakowa i jego dziedzictwa kulturowego, działanie na rzecz rozwoju Krakowa, poprzez wspieranie rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej oraz tworzenie warunków rozwoju gospodarczego Krakowa, poprawę bezpieczeostwa i porządku publicznego. Stowarzyszenie będzie także organizowało i wspierało przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i sportowym.

III. Współpraca z mediami

Stowarzyszenie Tak, Kraków! jest otwarte na komunikację i współpracę z mediami. Zapraszamy na stronę internetową www.tak.krakow.pl gdzie w zakładce „Aktualności” znajdowad się będą komunikaty prasowe.

W przypadku pytań odnośnie działalności Stowarzyszenia Tak, Kraków! jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Natalia Adamczyk

Tel. 604 464 865

e-mail: biuro@tak.krakow.pl


Pliki do pobrania:

Logo Tak, Kraków! Opis stowarzyszenia w wersji PDF

Zapisz się na newsletter