Stowarzyszenie Tak, Kraków! Działamy na rzecz rozwoju miasta Krakowa!

KONCERT DLA TRZECH KRÓLI WSPARLI:

 • Poczta Polska S.A
 • Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A.
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie
 • Rycerze Kolumba
 • Radio Kraków
 • TVP Kraków
 • LoveKrakow.pl

koncert

PIERWSZY ETAP TOUR DE CRACOVIA WSPIERAJĄ:

Sponsorzy:

 • Impel Cleaning
 • Echo Investment
 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Partnerzy branżowi:

Partnerzy cyklu:

 • Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
 • Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

Patroni medialni:

 • TVP Kraków
 • Radio Kraków
 • Dziennik Polski
 • KRKnews

tour_partner1

DARCZYŃCY AKCJI „SZKOŁY DOPINGUJĄ MISTRZÓW”

Spółka Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. zarządza trzema dworcami autobusowymi na terenie województwa małopolskiego zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa, Nowego Sącza oraz Proszowic. Spółka skupia obecnie swoje działania na inwestycjach służących podwyższeniu jakości i komfortu podróży.

Bank Ochrony Środowiska jest polskim Bankiem, którego akcje od 1997 r. są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dla Klientów indywidualnych BOŚ bank tworzy innowacyjne produkty bankowe, do których dodaje „zielone korzyści” – z zyskiem dla ich osobistych finansów. Klientom korporacyjnym oferuje preferencyjne kredyty na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i zarazem wspierające rozwój ich biznesu.

Fundacja Banku Ochrony Środowiska jest organizacją pozarządową i oddzielną instytucją od Banku Ochrony Środowiska, działającą od 2009 roku na rzecz ochrony środowiska, promowania ekologii oraz zrównoważonego rozwoju. Fundacja realizuje własne programy i projekty, współpracuje z organizacjami pozarządowymi, rozwija wolontariat pracowniczy, angażuje się w rozwój i realizację strategii społecznej odpowiedzialności Banku Ochrony Środowiska.

Kulczyk Investments jest międzynarodową grupą inwestycyjną specjalizującą się w inicjowaniu i realizowaniu transakcji na światowych rynkach wschodzących. Kluczowe dla spółki sektory to: energetyka, surowce mineralne oraz infrastruktura i nieruchomości.

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. jest spółka której przedmiotem działalności jest wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Ponadto spółka odpowiada m.in. za pobór uzdatnianie i dostarczanie wody, działalność usługową w zakresie transportu lądowego i śródlądowego, hotelarstwie i gastronomii.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest wiodącą, regionalną instytucją, działającą na rzecz rozwoju regionalnego; jednym z najpoważniejszych partnerów instytucji centralnych i samorządu województwa w kształtowaniu polityki innowacyjnego rozwoju regionu. Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw, zapewniając kompleksowy know-how i nowoczesne rozwiązania finansowe.

Fibertech Networks to firma specjalizująca się w dostawach usług telekomunikacyjnych dla biznesu i administracji. Działania firmy są skoncentrowane na zapewnieniu klientom bezpiecznego, niezawodnego i nowoczesnego dostępu do usług telekomunikacyjnych.

Gemini Holdings Spółka z o.o. to firma działającą od 18 lat na polskim rynku deweloperskim. Firma prowadzi szeroką działalność oferując swoim klientom wszystkie prace związane z realizacją inwestycji od wyszukania lokalizacji poprzez budowę i wykończenie placówki.

sponsorzy-siatkowka

CEZ POLSKA

Grupa CEZ działa w wielu krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, w tym w Polsce. Główną działalnością CEZ jest produkcja oraz dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej, wydobycie węgla oraz obrót energią elektryczną. W Polsce do grupy CEZ należą Elektrownia Skawina i Elektrociepłownia Elcho. Akcje spółki CEZ notowane są na praskiej i warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, a jej największym akcjonariuszem posiadającym 70% udziałów jest Skarb Państwa Republiki Czeskiej. Misją Grupy CEZ jest zrównoważony rozwój, nowe technologie, ochrona środowiska oraz efektywność energetyczna.

www.cezpolska.pl

Zapisz się na newsletter